Oficiāls dokuments par Čempionāta Jelgavas posmu

Autors: Udensmocis Administrācija
Tuesday, 25. May 2010, 13:49
 

2010. GADA BALTIJAS un LATVIJAS ČEMPIONĀTA POSMS ŪDENSMOTOCIKLIEM
Jelgavas kauss 2010
NOLIKUMS1. Sacensību norises datums, vieta.
1.1 Sacensību norises datums 29– 30.maijs. 2010.gads.

Oficiāls dokuments par Čempionāta Jelgavas posmu
1.2 Sacensību norises vieta – Jelgava ,Pasta saliņa 4

2. Organizators.
Biedrība Aivo motocentrs-tālr.29218188
Jelgavas PI „Sporta servisa centrs”,tālr.63027504

3. Sacensību vadība.
Sacensības vada Latvijas ūdensmotociklu asociācijas izveidota un apstiprināta tiesnešu kolēģija.

4. Pamatnoteikumi
Sacensības notiek pēc IJSBA noteikumiem ar atsevišķām izmaiņām un papildinājumiem, un saskaņā Latvijas čempionāta 2010.gada nolikumu.

5. Sacensību norise.
6. Brīvie treniņi. 29.maij.-----------16:00-18:00
dalībnieku reģistrācija 30.maijs 10:00 – 10:30
treniņbraucieni 11:00
pirmais klases starts 12:00
Dalībnieku apbalvošana 16:00

7. Ūdens motociklu klases
7.1. SKI Junior
7.2. SKI Stock
7.3. SKI GP
7.4. SKI Ladies limited
7.5. SKI Veteran-Open
7.6. RUNABOUT Stock 2 T.(1300cm)
7.7. RUNABOUT Stock 4T Open
7.8. Freestyle.

8. Tehniskie noteikumi
Visiem ūdens motocikliem jāatbilst IJSBA tehniskajā nolikumā noteiktajiem standartiem, ar sacensību direktora atļauju neatbilstības pieņemamas Frīstaila dalībniekiem.

9. Drošības noteikumi.
Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst IJSBA noteikumu prasībām.
Scensību vietā uz ūdens dežūrē Latvijas ūdens motociklu sporta asociācijas noorganizēta glābēju komanda.
Sacensību vietā visu sacensību un oficiālo treniņu laikā dežūrē ātrās medicīniskās palīdzības brigāde.

10. Pieteikšanās sacensībām
10.1. Pieteikšanās sacensībām Latvijas notiek uz vietas. Sacensībās drīkst piedalīties sportisti vecāki par 14 gadiem.
10.2. Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, pirms piedalīšanās sacensībās jāuzrāda apstiprināta vecāku atļauja, vai arī kādam no vecākiem ir jābūt klāt sacensībās un jāparakstās pieteikšanās brīdī.
11. Sacensību formāts
11.1. SKI un Runabout Hobi klasēs: braucienu skaits: 3, katrs 12 minūtes + 1 aplis
11.2. SKI Ladies ,Junior,Veteran,klasē braucienu skaits:3,katrs-10 minūtes+1aplis.
11.3. Runabout Stock klasēs: braucienu skaits: 3, katrs 15 minūtes + 1 aplis.
11.4. Sacensību formāts var tikt mainīts, par to iepriekš brīdinot dalībniekus.
11.5. Frīstaila formāts tiek noteikts katrām sacensībām individuāli.


12. Atbildība
12.1. Katrs braucējs ir personīgi atbildīgs par ūdens motocikla tehnisko stāvokli un par paša braucēja prasmi vadīt ūdens motociklu, kā arī par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās.
12.2. Sacensību dalībnieki un viņu komandas biedri ir paši brīvprātīgi uz viņu pašu risku piekrituši piedalīties sacensībā izveidotajā trasē. Sacensību dalībnieks apzinās, ka sacensību dienā var notikt kā zināmi, tā nezināmi riski, un tādēļ necels prasību pret organizāciju, organizatoriem, tiesnešiem, strādniekiem, glābējiem, biedriem, aģentiem, sponsoriem un citām ar pasākumu saistītām personām.
12.3. Sacensību dalībnieki, vai kādas trešās personas necels nekādas prasības pret citu sacensību dalībnieku un/vai organizatoru gadījumā, ja notiks kāds nelaimes gadījums ar jebkādām sekām. Dalībnieks apzinās sporta risku, ko tas uzņemas piedaloties šajās sacensībās. Dalībnieks uzņemas visu atbildību pret trešajām personām par tām nodarītiem zaudējumiem, bojājumiem, ja tie radušies tīšas vai netīšas darbības rezultātā.
12.4. Sacensību dalībnieki ir obligāta veselības, dzīvības un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
13. Apbalvošana.
Katras klases pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem.Apstiprinu:

LUMSA valdes priekšsēdētājs Arvids Šteinebergs

 

Pievienot komentāru

 
Atlikuši simboli:

Udensmocis.lv ziņas

 
Izmaiņas Baltijas ūdensmotociklu sporta...
18.08.2020
Baltijas čempionātam ūdensmotocikliem 3...
13.08.2020
Baltijas ūdensmotociklu čempionāta II posms...
04.08.2020

Nedēļas video

 

Mūsu atbalstītāji

 
 
 

Reklāma

 
 

www.udensmocis.lv administrē Latvijas Ūdensmoticklu sporta asociācija udensmocis.lv@gmail.com

Ja Tev ir jautājumi, priekšlikumi vai vēlēšanās piedalīties ūdens motociklu sacensībās, raksti vai zvani +37122010808

Lapa izstrādāta: mediacloud.lv